I have spoken to a banker

Een van de grootste vraagstukken voor een kunstenaar, is bepalen wanneer het kunstwerk klaar is. In een voortdurende zoektocht buigt de Australische kunstenaar Kimball Gunnar Holth zich in zijn werk over dit dilemma. Holth (1982) verbleef en werkte de afgelopen maanden in Haarlem in DOC4, de nieuwe, internationale artist-in-residence locatie van 37PK. Hij presenteert de resultaten van dit werkverblijf in zijn solotentoonstelling I have spoken to a banker te zien van 4 november tot en met 23 december bij 37PK.

[English text below]

  • Expositie
  • 4 november – 23 december 2022

Met een kunstopleiding grotendeels gericht op schilderen, waaronder een MA Painting bij het Frank Mohr Institute in Groningen, is een schilderij op een ingeraamd doek toch niet alleen wat Holth wil laten zien. Doeken die hij beschildert kunnen worden getoond als een prop, aan de muur of op de vloer, of opgevouwen op een plank. Meestal werkt hij met gevonden bouwmateriaal of voorhanden gebruiksobjecten. Zijn presentaties lijken alsof de kunstenaar verstoord werd in zijn werkproces, alsof het werk nog moet worden afgemaakt, de kunstwerken nog opgehangen moeten worden of net zijn getransporteerd.

In die onafheid zit een belangrijk thema verscholen. Zolang een werk nog niet klaar is, laat het nog veel zien van de voorgeschiedenis en toont het tegelijk de belofte van wat het zou kunnen worden. In Holths gedachten zit er op zo’n moment misschien wel meer betekenis in het werk dan wanneer het voltooid is. Het werk lijkt meer op een open dialoog dan een gesloten verhandeling.

Daarnaast heeft de kunstenaar zo nog bewegingsvrijheid en kan die zich nog enigszins onttrekken aan de druk van de (kunst)wereld om te presteren en te leveren. Het rauwe werk kan ongepolijst hoop, dromen, twijfels en afwegingen van de kunstenaar in zich dragen, zonder te hoeven voldoen aan externe verwachtingen. Holth probeert zo dicht mogelijk te blijven bij wat hem het meeste boeit: het ontstaan van betekenis en het ‘maken’ als ontdekkingstocht.

In DOC4 Artist Residency kunnen (inter)nationale kunstenaars en artiesten op uitnodiging van 37PK een periode in Haarlem werken en verblijven. Er zullen ook regelmatig kleinschalige publieke activiteiten gaan plaatsvinden. Op 12 november zal de residency te bezoeken zijn, waar Kimball Gunnar Holth ook een deel van zijn nieuwe werken zal laten zien.

<>

One of the major issues for an artist is to determine when a work of art is finished. The Australian artist Kimball Gunnar Holth is in a permanent quest to explore this dilemma in his work. In the past few months, Holth (1982) stayed and worked in Haarlem at DOC4, 37PKs new international artist-in-residence location. In his solo exhibition I have spoken to a banker, he presents the results of this residency. The exhibition runs at 37PK from 4 November up to and including 23 December.

Although his art education primarily focused on painting, including an MA in Painting from the Frank Mohr Institute in Groningen, Holth is not interested in merely showing framed canvas paintings. The canvases he paints can be displayed crumpled in a ball, on the wall or on the floor, or folded up on a shelf. He usually works with scavenged building materials or utensils and appliances on hand. In his presentations, it appears as if the artist was interrupted in his work process; as if the work still needs to be finished, the works of art still need to be hanged or have just been transported.

This state of incompletion conceals an important theme. So long as a work is unfinished, it shows much of its previous history and at the same time, it holds a promise of what it could become. In Holth’s mind, the significance of the work of art may be greater in this state than when it is finished. The work is more like an open dialogue than a closed discourse.

Moreover, it offers the artist freedom of movement, which provides space to slightly withdraw from the pressure of the (art)world to succeed and perform. The raw, unpolished work is able to carry the hopes, dreams, doubts, and considerations of the artist, without having to comply with external expectations. Holth tries to stay as close as possible to what fascinates him most: the emergence of meaning and the creation of art as a journey of discovery.

At the invitation of 37PK, national and international artists can work and stay at Artist Residency DOC4 in Haarlem for a certain period. Small-scale public activities will also take place in DOC4 on a regular basis. The residency will be open to the public on November 12, when Kimball Gunnar Holth will also show some of his new work.

I have spoken to a banker

Gerelateerd

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze exposities, evenementen en ander kunstnieuws uit Haarlem.

Aanmelden