Not All That Glitters Is Pixel

Not All That Glitters Is Pixel is Martyna Pekalas eerste solotentoonstelling, het resultaat van een werkperiode van drie maanden in DOC4, de kunstenaarsresidentie van 37PK in Haarlem. De tentoonstelling brengt een aantal nieuwe multimedia werken bijeen en creëert een reis door deels virtuele, deels fysieke werelden die de persoonlijke deep-dive van de kunstenaar in de online ruimtes van haar kindertijd en jeugd weerspiegelen.

~ Opening zondag 2 april 17.00 - 20.00 uur ~

  • Expositie
  • 2 april – 21 mei 2023

Door het verkennen van bepaalde trends en subculturen in de sociale media stelt Pekala haar eigen positie binnen deze ruimtes ter discussie en onderzoekt ze hoe deze doorwerken in zowel haar online als offline identiteiten. Welke wisselwerking bestaat er tussen die verschillende identiteiten? Deze hedendaagse existentiële vraagt sijpelt door de bruisende, kleurrijke en glinsterend imaginaire huid van haar werk, zoals in haar video’s, installaties en textielwerken, evenals in haar kostuums en performances.

Pekala reproduceert en manipuleert haar eigen beeltenis zover dat die niet langer lijkt op haar 'authentieke zelf'. In plaats daarvan verworden ze tot utopische avatars die losstaan van de werkelijkheid, in een poging de sociale media en hun potentie tot vervorming van ons zelfbeeld te weerspiegelen. In deze tentoonstelling behandelt zij het internet niet als onderwerp van kritiek of goedkeuring, maar eerder als een neutrale omgeving voor verschillende gemeenschappen die bijdragen aan de vorming van de interne en externe wereld van mensen, net zoals bijvoorbeeld het land van herkomst dat doet.

Martyna Pekala (2000, Polen) werd in 2022 door 37PK, als een van de afstuderende kunstenaars Fine Arts aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht (HKU), geselecteerd voor deze werkperiode en tentoonstelling. De samenwerking tussen 37PK en de HKU zal worden voortgezet door in competitie jaarlijks een zojuist afgestudeerde kunstenaar te selecteren.

***

Not All That Glitters Is Pixel is Martyna Pekala’s first solo exhibition that is a result of a 3-month working period at DOC4, 37PK’s residence house in Haarlem, Netherlands. It features a selection of multimedia pieces that meet in the space to create a visual journey through partially virtual, partially physical worlds that reflect on the artist’s personal deep-dive into the online spaces of her childhood and youth.

Through the exploration of certain social media trends and subcultures, Pekala questions her own position within these spaces and how they reflect on her both online and offline identity. How do these identities differ and influence one another? This contemporary existential question attempts to seep through the bubbly, colorful, and glittery fantasy exterior that shows up throughout Pekala’s videos, costumes, tapestries, and other work.

The artists samples and fabricates her own image to lengths that no longer resemble her ‘authentic self’. Instead, they become utopian avatars detached from reality, in attempt to mirror social media’s powerful potential to distort our own perception of self. In this exhibition, the Internet is a subject of neither critique nor endorsement but is rather treated as a neutral environment for various communities that contribute to shaping people's internal, as well as external worlds; the same way, for instance, a country of one’s origin does.

Martyna Pekala (2000, Poland) was selected for this working period and exhibition by 37PK in 2022 from a group of graduating students Fine Arts of the Hogeschool van de Kunsten Utrecht (HKU). The collaboration between 37PK and HKU will be continued in a yearly selection of competing graduating artists.

Gerelateerd

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze exposities, evenementen en ander kunstnieuws uit Haarlem.

Aanmelden