From the form we walk towards the east

Jaarlijks selecteert 37PK een net afgestudeerde alumnus aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht [HKU] voor een werkperiode van drie maanden in het Haarlemse residency-atelier DOC4. Uit de afstudeerlichting van 2023 is de keuze gevallen op de jonge kunstenaar Baoyang Zhao. De van oorsprong Chinese Zhao werd gekoppeld aan de Haarlemse kunstenaar Karien Beijers om samen tijdens de residency-periode toe te werken naar een tentoonstelling in 37PK.

  • Expositie
  • 14 april – 18 mei 2024

De objecten die Zhao (hen/hun) maakt hebben een fysieke en sculpturale aanwezigheid, maar lijken tegelijkertijd dromerig, vluchtig en haast onstoffelijk te zijn. De omgeving van het gastatelier, gelegen aan de rivier het Spaarne, bracht Zhao tot het bouwen van een boot, een boot varend over het land. Daarna ontstond een tweede serie werken, onder de titel 'My sister and I walking like Queen Duck on the way to the grocery store'. De figuren kennen elk een eigen karakter, die samen een verhaal willen vertellen. Met de werken creëert Zhao een sculpturale speeltuin, wellicht om de harde realiteit van de buitenwereld het hoofd te bieden.

Het werk van Karien Beijers (zij/haar) komt voort uit een soortgelijk spanningsveld. Hoe verhouden de virtuele ruimte en de mentale ruimte -de ruimte in onze gedachten, herinnering of beleving- zich tot de fysieke ruimte waarin wij ons begeven? Het werk ontstaat vanuit het verlangen een binnenwereld te scheiden van een buitenwereld, met -net als overigens het werk van Zhao- een bijzondere aandacht voor de grens tussen die twee: de huid, een deur of doorgang of een hek. Beijers' werken die hieruit voortkomen leiden tot performances die meestal worden opgenomen met video en worden geprojecteerd. Andere settings leiden tot fotografische werken of installaties.

Beide kunstenaars hebben een bijzonder gevoel voor tactiliteit. Beider werken willen een onderlinge dialoog aangaan én deze aangaan met de bezoeker. Maar zonder stemverheffing. Eerder op fluistertoon.

----

Every year 37PK selects a recently graduated alumnus of the Utrecht School of the Arts [HKU] for a three-month working period in the Haarlem residency studio DOC4. From the 2023 graduating class, the choice fell on the young artist Baoyang Zhao. Zhao, originally from China, was paired with Haarlem artist Karien Beijers to work together during the residency period toward an exhibition at 37PK.

The objects Zhao creates have a physical and sculptural presence, but at the same time seem to be dreamy, ephemeral and almost immaterial. The environment of the host studio, located on the Spaarne River, led Zhao to build a boat, a boat sailing on land. Then a second series of works emerged, entitled "My sister and I walking like Queen Duck on the way to the grocery store”. The figures each have their own character, who together seek to tell a story. With the works, Zhao creates a sculptural playground, perhaps to confront the harsh reality of the outside world.

Karien Beijers' work stems from a similar field of tension. How do virtual space and mental space -the space in our thoughts, memory or experience- relate to the physical space in which we move. The work arises from the desire to seperate an inner world from an outer world, with-just like Zhao's work for that matter-a particular focus on the boundary between the two: the skin, a door or passageway or fence. Beijers' resulting works lead to performances that are usually recorded with video and projected. Other settings lead to photographic works or installations.

Both artists have a particular sense of tactility. Both their works want to enter into a dialogue with each other and with the visitor. But without raising their voices. Rather in a whisper.

Gerelateerd

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze exposities, evenementen en ander kunstnieuws uit Haarlem.

Aanmelden