Image Trap

Presentatie-instellingen Horizonverticaal en 37PK nodigden de Hongaarse kunstenaar Róbert Batykó uit voor een vier maanden durende werkperiode in het Haarlemse gastatelier DOC4. Hier werkte hij aan een tiental werken voor twee tentoonstellingen.

  • Expositie
  • 19 november – 22 december 2023

Batykó speurt de wereld af op zoek naar vormen, objecten en patronen die hij kan gebruiken. Het internet kan een bron zijn, maar ook op straat gevonden verpakkingsmaterialen of in kringloopwinkels aangeschafte platenhoezen of tijdschriften vormen een continu uitbreidende bibliotheek van beelden die zijn werk voeden. Hij verwerkt deze beelden in schilderijen, vaak van monumentale omvang, door ze uit hun context te bevrijden en in een nieuwe omgeving te plaatsen. Door meerdere afbeeldingen te combineren ontstaan nieuwe, vaak bevreemdende constellaties.

In zijn werken maakt hij gebruik van een aantal schildertechnieken naast elkaar. Sommige objecten en patronen snijdt hij uit met een snijplotter om zo de contouren bijzonder strak te kunnen inschilderen. Andere vlakken of objecten vervaagt hij doelbewust om sommige details minutieus met penseel in te schilderen en zo naar voren te halen. Ook bouwde hij een machine die met een enorm mes verf van zijn schilderijen afschraapt om de verf elders over het doek uit te smeren. Een machine die tegelijkertijd vernietigt en creëert.

Het bij elkaar brengen van uiteenlopende visuele elementen in combinatie met het inzetten van deze verschillende technieken geeft het werk een kenmerkende verschijningsvorm: op het grensvlak van het abstracte en het realistische, de herkenning en het absurdisme, het digitale en het fysieke, het menselijke en het machinale.

Image Trap opent op zondag 19 november om 17 uur. De solotentoonstelling in 37PK loopt parallel aan de groepstentoonstelling Package Deal in Horizonverticaal die werk toont van Batykó, Han Schuil en Twan Janssen en de 19e opent om 15 uur.

***

Image Trap - Róbert Batykó

Presentation institutions Horizonverticaal and 37PK invited Hungarian artist Róbert Batykó for a four-month working period in Haarlem's guest studio DOC4. Here he worked on a dozen works for two exhibitions.

Batykó scours the world in search of forms, objects and patterns he can use. The Internet can be a source, but also packing material found on the street or record sleeves or magazines purchased in thrift stores form a constantly expanding library of images that feed his work. He incorporates these images into paintings, often of monumental size, by freeing them from their context and placing them in new settings. Combining multiple images creates new, often alienating constellations.

In his works, he uses several painting techniques side by side. Some objects and patterns he cuts out with a cutter in order to be able to paint in the contours particularly tightly, other surfaces or objects he deliberately blurs in order to brush in some details minutely and thus bring them forward. He also built a machine that scrapes paint off his paintings with a huge knife to spread the paint elsewhere on the canvas. A machine that simultaneously destroys and creates.

The bringing together of the various visual elements combined with the deployment of these different techniques gives the work a distinctive appearance: at the intersection of the abstract and the realistic, the recognizable and the absurd, the digital and the physical, the humane and the mechanized.

Image Trap opens on Sunday November 19 at 17h. The solo exhibition at 37PK runs parallel to the group exhibition Package Deal at Horizonverticaal which shows work by Batykó, Han Schuil and Twan Janssen and opens on November 19 at 15h.

Gerelateerd

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze exposities, evenementen en ander kunstnieuws uit Haarlem.

Aanmelden