Over 37PK

Welkom op de nieuwe website van 37PK! Je vindt hier meer informatie over onze organisatie en activiteiten. Onze nieuwe website is nog deels ‘under construction’, er wordt dus nog achter de schermen aan gewerkt.

In 2011 is 37PK van start gegaan als een breed platform voor kunsten in Haarlem. 37PK houdt zich bezig met de kunst in de openbare ruimte van de stad, opdrachten aan kunstenaars, permanente en tijdelijke ateliers, artists residencies, ondersteuning en professionalisering van het veld en promotie van het kunstaanbod in de stad. In het pand aan Groot Heiligland 37 organiseert 37PK tevens een programma met tentoonstellingen, actuele kunstprojecten en activiteiten.

37PK, het centrale platform voor kunst, kunstenaars en kunstliefhebbers in Haarlem!

 • Ateliers, kunstenaars en residencies
 • Kunst in openbare ruimte en kunstopdrachten
 • Tentoonstellingen en activiteiten
 • Kunsteducatie Meet Art Now, ARTCORE en STUDIO37

Contactgegevens

Groot Heiligland 37
2011 EP Haarlem
023 551 84 32
info@37pk.nl

KvK 51710862
RSIN 850137809

Openingstijden van tentoonstellingen

donderdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur

Openingstijden kantoor

woensdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur

 • Marcella Kuiper HW1 A1997klein
 • 20210606 160202
 • Lucas Hoeben

Nieuwe kunst, nieuwe verbindingen, nieuwe ervaringen

De pijlers onder het beleid van 37PK zijn: atelierbeleid, kunst in de openbare ruimte, kunsteducatie en platformfunctie. De komende jaren liggen de accenten op ondersteuning van en aandacht voor kunstenaars en hun beroepspraktijk, kunst als vanzelfsprekend onderdeel van de directe leefomgeving van een bredere groep mensen, Haarlem en het kunstplatform van 37PK aan Groot Heiligland als knooppunten in een web van relaties en verbindingen.

 • Kansen voor kunstenaars
 • Kunst in ieders leefomgeving
 • Kunstknooppunt Haarlem
 • Kunstbrandpunt Heiligland

Kansen voor kunstenaars

Hoe gaan we ervoor zorgen dat kunstenaars en makers in Haarlem zich goed kunnen vestigen, ontwikkelen en manifesteren? Wat kunnen we doen om de rol van kunstenaars in de stad te versterken en beter zichtbaar te maken?

 • Ateliers betaalbaar en toegankelijk voor professionele makers.
 • Optimaal gebruik van ruimtes door toewijzing van gemeentelijke ateliers aan kunstenaars op basis van professionaliteitstoetsing.
 • Streven naar uitbreiding van het aantal permanente gemeentelijke ateliers naast het bestaande aantal ateliers van 83, bij voorkeur in één nieuw ateliergebouw.
 • Nauwere afstemming van het beleid voor permanente ateliers en dat voor tijdelijke werkruimtes vanuit het leegstandsbeheer van gemeentelijk vastgoed.
 • Advisering van en over bestaande en nieuwe culturele broedplaatsen.
 • Stimuleren van de artistieke ontwikkeling en beroepspraktijk van Haarlemse kunstenaars met Studio37.
 • Verbeteren van de diversiteit binnen de groep actieve lokale kustenaars.
 • Verbeteren van het aantal en de kwaliteit van opdrachten voor kunstenaars met Pilotprojecten Percentageregeling in de nieuwe gebiedsontwikkelingszones en wijkkunstenaars met tijdelijke werkateliers in stadswijken Schalkwijk, Parkwijk, Haarlem-Oost en delen van Haarlem-Noord.
 • De wereld van de makers zichtbaar maken en de gemeentelijke atelierpanden belichten in een artikelen- en videoreeks.
Lees meer over het ATELIERBELEID Bekijk de Haarlemse atelierpanden Meld je aan als kunstenaar

Kunst in ieders leefomgeving

Welke stappen kunnen wij nemen om (hedendaagse) kunst dichterbij meer verschillende groepen in de Haarlemse samenleving te krijgen? Hoe maken wij kunst een vanzelfsprekender onderdeel van het leven van bewoners?

 • 37PK wil projecten voor kunst in de openbare ruimte (KIOR) opzetten in de nieuwe gebiedsontwikkelingszones.
 • Vervolgens wil 37PK zich ervoor inzetten om een effectieve en structurele gemeentelijke percentageregeling voor KIOR mogelijk te maken.
 • Nieuwe muurschilderingen in Schalkwijk, Haarlem-Noord en Haarlem-Oost en samenwerking met jongerenorganisatie Flinty’s in streetart projecten.
 • Duurzame samenwerking met buurt- en zelforganisaties, met name op het gebied van educatieve en participatieve activiteiten.
 • Wijkkunstenaars herintroduceren met tijdelijke werkateliers in aandachtswijken Schalkwijk, Parkwijk, Haarlem-Oost en delen van Haarlem-Noord, in samenwerking met lokale cultuurmakers en -initiatieven.
 • Haarlems Beeld, het platform voor kunst in de openbare ruimte in Haarlem, verder activeren.
 • Vernieuwing van het door 37PK geïnitieerde scholenprogramma Meet Art Now in samenwerking met Nieuwe Vide, Vishal en Frans Hals Museum.
 • Kunsteducatief aanbod voor primair onderwijs in samenwerking met HART herontwikkelen.
 • Jongerenprogramma ARTCORE vernieuwen samen met Nieuwe Vide en koppelen aan kunst in de wijken.
Lees verder over Kunst in de openbare ruimte Bekijk de kunst in de openbare ruimte op Haarlems Beeld

Kunstknooppunt Haarlem

Hoe verhoudt het kunstenveld van Haarlem zich tot rest van Nederland? En hoe ligt dat internationaal? Welke relaties liggen er al en welke kunnen er verder op- en uitgebouwd worden? En hoe zorgen wij ervoor dat Haarlem als kunststad ook landelijk en internationaal nog beter op de kaart komt te staan?

 • Uitwerken nieuw onderdeel artist-in-residence DOC4 (Scheepmakersdijk), waarin (inter)nationale kunstenaars enige tijd kunnen wonen en werken, in samenwerking met Nieuwe Vide, Frans Hals Museum, Sugar Pop Institute, Horizonverticaal en De Zingende Zaag.
 • Opzetten van een internationaal uitwisselingsprogramma vanuit DOC4.
 • Programmering gastatelier VOL22 (Gedempte Voldersgracht) voortzetten, waarbij (startende en gevestigde) kunstenaars uit de ruime regio rondom Haarlem en Kennemerland een tijdelijke werkperiode kunnen volgen, met individuele begeleiding en een expositie of presentatie bij 37PK als eindresultaat.
 • Een nieuwe vorm en inhoud van de tentoonstellingsagenda Haarlemse Ladder, als online hedendaagse kunst- en cultuuragenda voor kleine en grotere kunst- en cultuurorganisaties.
 • Voortzetting Haarlemse Lente als netwerk en samenwerkingsverband van de Haarlemse actuele-kunstorganisaties met regelmatig een gezamenlijk publieksevenement in Haarlem.
Lees hier meer over de RESIDENCIES

Kunstbrandpunt Heiligland

Op welke manier kan 37PK binnen Haarlem een herkenbaar punt voor hedendaagse kunst zijn en hoe kunnen wij plek bieden aan bijzondere, vernieuwende en toonaangevende initiatieven? Voor wie en met welke partners doen wij dat?

 • Voortzetting van het diverse programma aan publieksactiviteiten, met tentoonstellingen, als flexibele presentatieplek voor initiatieven van derden en locatie voor lezingen, artist talks, performances, screenings, ontvangsten, workshops, bijeenkomsten, educatieve activiteiten en lessen en coachingstrajecten van Studio37 op de locatie van 37PK aan Groot Heiligland 37.
 • Blijvend investeren in bestaande samenwerkingsverbanden en nieuwe partnerschappen, zoals het GOLF-festival, Stripdagen Haarlem, Moving Academy for Performing Arts (MAPA), Stichting Kapsalon.
 • Uitwerken van de plannen voor het ‘Het Gasthuis’ in samenwerking met de buurinstellingen ABC Architectuurcentrum en Museum Haarlem, met het voormalig Elisabeth Gasthuis aan Groot Heiligland 37 & 47 centrale cultuurplek in Haarlem.
 • Verbinding aangaan met het nieuw te ontwikkelen HOF in de Egelantier.
 • Het verder vergroten en verbreden van het publieksbereik.
Bekijk hier het PROGRAMMA van 37PK Meer weten over STUDIO37?
 • 20140525 Vol22 001
 • IMG 0629
 • Mika Rosenberg Empathy Box23

Organisatie

 • Tamara Sterman, directeur
 • Myrjam Lemmers, bureaumanager
 • Marianne Hotske Hamersma, educatiemedewerker / Meet Art Now / ARTCORE
 • Martijn Lucas Smit, begeleider gastateliers VOL22 en DOC4
 • Tessel Dekker, projectmedewerker Haarlemse Ladder, website 37PK
 • Juliette van Dijk, medewerker PR en balie
 • Jasmijn Helweg, medewerker algemeen en balie
 • Marcella Kuiper, medewerker algemeen en balie
 • Pietsjanke Fokkema, begeleiding en uitvoering STUDIO37
 • Liesbeth Visee, projectsecretaris AKOR commissie

Bestuur 37PK

 • Voorzitter - Francien Schölvinck, beleidsadviseur Provincie Noord-Holland
 • Secretaris - Emma Westermann, documentaire filmmaker en tekstschrijver
 • Penningmeester - Rob Stecher, adviseur financiële diensten en interim-management culturele sector
 • Algemeen bestuurslid - Marlies Visser, illustrator en grafisch vormgever, organisator Illustratie Biënnale
 • 20220324 212709
 • No êps broersen 2
 • 20220213 161955