In de openbare en publieke ruimte is kunst er echt voor iedereen!

Een bronzen beeldje, een schildering op een muur, een verrassend object in de berm, een patroon in de weg. Kunst in de openbare ruimte kan verschillende vormen hebben. Opvallend of subtiel, aangenaam of verwarrend, publieke kunst kan onze leefomgeving extra betekenis geven. Om een plek te markeren, aangenamer te maken, een diepere beleving te krijgen of het gevoel van veiligheid te vergroten.

Bekijk hier een overzicht van alle gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte: Haarlems Beeld!

Kunst in de wijk

37PK wil projecten voor kunst in de openbare ruimte (KIOR) opzetten in de nieuwe gebiedsontwikkelzones, door middel van enkele kunstopdrachten en wijkprojecten. Waar nieuwe woonbuurten worden ontwikkeld, liggen de beste kansen om kunst een vanzelfsprekende rol te laten spelen in mensen hun leefomgeving. 37PK vindt het belangrijk dat kunst in de openbare ruimte ook een echt onderdeel is van die ruimte. Nieuwe opdrachten komen daarom dus het meest tot hun recht wanneer deze bij de (her)ontwikkeling van gebieden, straten of panden in een vroeg stadium kunnen worden ontworpen. Kunst geïntegreerd in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, waarbij vanaf de eerste conceptontwikkeling een duidelijke rol en positie voor kunst wordt ingeruimd. Invoering van het principe van de percentageregeling in Haarlem, ook op wat kleinere schaal, kan ervoor zorgen dat de kunsten structureel een maatschappelijke functie kunnen vervullen, en dat voor kunstenaars meer mogelijkheden ontstaan om een bijdrage te leveren aan betekenisgeving van de leefomgeving. 37PK zoekt hiervoor de samenwerking met de stadsarchitect van Haarlem en met het ABC Architectuurcentrum.

Er zullen de komende jaren verder samen met de afdeling Cultuur van de Gemeente nieuwe muurschilderingen tot stand gebracht gaan worden, te beginnen met de locaties in Schalkwijk, Haarlem-Oost en Haarlem-Noord. Hierbij wordt samengewerkt met Stichting Kapsalon en Dubbelbelicht van fotograaf Marisa Beretta.

In samenwerking met jongerenorganisatie Flinty’s zullen nieuwe streetart projecten worden opgezet, onder meer bij fietstunnels zoals de Gedempte Oostersingelgracht en diverse locaties in de stad. Ook zal er een nieuwe Haarlems Beeld-fietsroute worden ontwikkeld langs de diverse murals en street art in de stad samen met Flinty’s.

  • IMG 0243
  • 4 27 A1512 HDR

Kunstopdrachten

Naast de verkoop van werk vormen de kunstopdrachten een belangrijk onderdeel van het cultureel ondernemerschap van kunstenaars. Dit kunnen gemeentelijke opdrachten zijn, meestal voor tijdelijke of permanente kunstwerken in de openbare ruimte, maar dit geldt evenzeer voor opdrachten door andere overheden, organisaties, bedrijfsleven of particulieren. Niet alleen de gemeente kan het opdrachtgeverschap op deze manier omarmen, ook projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen zo een grote rol spelen in het kunstklimaat in de stad.

Voor het realiseren van kunst in de openbare ruimte gelden gemeentelijke regels, in het bijzonder in het geval van monumenten of beschermd stadsgezicht. Ook zijn er juridische, financiële en artistiek-inhoudelijke factoren die meespelen. 37PK kan adviseren in de succesvolle totstandkoming van een opdracht.