Voldoende betaalbare en geschikte ateliers voor kunstenaars

Sinds 2011 voert 37PK voor de Gemeente Haarlem het atelierbeleid uit. Kortom, we bemiddelen en doen de toewijzing voor vrijgekomen ruimtes, bevorderen de doorstroming en zichtbaarheid van de ateliers en denken mee met de gemeente over de noodzaak en inzet van betaalbare en geschikte werkruimtes voor kunstenaars in de stad.

Atelierwachtlijst

Via deze website 37PK kunnen kunstenaars een profielpagina aanmaken, waarop zij hun werk kunnen presenteren. De site geeft daarmee een actueel, breed overzicht van in Haarlem wonende en werkende kunstenaars en creatieve professionals. Daarnaast kunnen professionele kunstenaars nadat zij een profiel hebben aangemaakt, zich via deze nieuwe site aanmelden als atelierzoekende. Ateliers van de Gemeente Haarlem die vrijkomen worden door 37PK aan nieuwe huurders toegewezen. Professionele kunstenaars die in Haarlem wonen of werken kunnen zich hiervoor inschrijven. De bestaande atelierwachtlijst wordt gecontinueerd en bestaande inschrijftijden blijven gehanteerd.

De gemeente Haarlem heeft 84 permanente kunstenaarsateliers, waarvan gemiddeld 3 tot 4 ruimtes per jaar vrijkomen voor een nieuwe huurder. Deze ateliers zijn bestemd voor kunstenaars met een actieve, professionele praktijk, dat wil zeggen dat kunstbeoefening de hoofdactiviteit vormt en het kunstenaarschap beroepsmatig wordt uitgevoerd. De professionele beroepspraktijk is tevens zichtbaar in de erkenning in het kunstveld en de reikwijdte van de activiteiten. Kunstenaars dienen een vestigingsband met Haarlem te hebben, als woonplaats of werklocatie.

Procedure vrijkomende ateliers

Indien een atelier vrijkomt, wordt de ruimte gepubliceerd op de site van 37PK en worden kunstenaars op de wachtlijst per email daarop geattendeerd, waarop zij hun interesse kunnen laten blijken. Uit de aanmeldingen wordt de meest geschikte kandidaat geselecteerd, op basis van een weging van de factoren professionaliteit, kwaliteit van de praktijk, geschiktheid voor de ruimte, motivatie en inschrijvingsduur.

Wat zijn de beoordelingscriteria voor toelating op de atelierwachtlijst en voor toewijzing van beschikbare ateliers:
1. Woonachtig en/of werkzaam in Haarlem
2. Categorie kunstpraktijk (Topselectie, Startend talent, Professioneel BK, Creatieve Professioneel, Semi-professioneel, Amateur)
3. Mate van activiteit van beroepspraktijk (van zeer, goed, matig tot weinig actief)
4. Reikwijdte activiteiten (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal)
5. Waardering in professionele veld (opdrachten, prijzen, stipendia, collectieaankopen, vertegenwoordiging)
6. Urgentie en motivatie (huidige situatie, mogelijkheden praktijkbeoefening)
7. Geschiktheid werk voor de locatie (afmetingen, gewicht, materiaalgebruik, apparatuurgebruik)

Meld je aan als kunstenaar Bekijk hier de atelierlocaties
  • Luca grimaldi05
  • Atelier Greiner fotostudio 23 201 2

Advisering gemeentelijke ateliers

37PK adviseert en ondersteunt de gemeente Haarlem (Cultuur en Vastgoed) op het gebied van atelierbeleid. Begin dit jaar is besloten voor lopende tijdelijke huurcontracten een nieuwe beleidshuur te rekenen op basis van de kostendekkende huurprijs en de geactualiseerde NEN-metingen. Betreffende kunstenaars hebben hiervoor een nieuw huurcontract aangeboden gekregen. Onderdeel van deze nieuwe contracten is een professionaliteitstoets tegen de afloop van de contractperiode, zodat het krappe aantal gemeentelijke ateliers ook in de toekomst nog goed gebruikt worden. Indien er vragen zijn over de nieuwe huurovereenkomsten, de professionaliteitstoets en het atelierbeleid, kan er contact opgenomen worden met 37PK. 

Tijdelijke werkruimte

Naast het vaste bestand ateliers van de gemeente zijn er met regelmaat ruimtes beschikbaar in gemeentelijke panden voor tijdelijk gebruik. Deze ruimtes worden doorgaans door Meurkens & Meurkens voor de gemeente beheerd. Voor meer informatie over hun aanbod verwijzen wij graag naar www.meurkens.nl.

Ook andere leegstandsbeheerders zoals Wagenhof, Villex, Interveste, Rotsvast, Ad Hoc, Zwerfkei en anderen bieden soms tijdelijke werkruimtes aan.