Lenneke Overmaat

In een bijna grafische beeld- en schrijftaal probeer ik het dagelijks leven en de wereld om mij heen te begrijpen en te verwerken. In het tekenen van patronen en structuren orden ik mijn gedachten en vind ik houvast. Ze dwingen mij om in een andere tijdsdimensie te stappen; die van verstilling en reflectie.
In mijn getekende dagboeken schrijf ik in spiegelbeeld, een handschrift dat bijna niet te lezen is. Tijdens een recent onderzoek naar mijn handschrift heb ik een niet-bestaand (zogenaamd asemisch) handschrift ontwikkeld waarin de symbolen en tekens geen vooraf bedachte betekenis hebben. Het is aan de kijker om er zijn/haar eigen betekenis aan te geven. Dat nieuw ontwikkelde handschrift deed mij denken aan een muzieknotenschrift. Vanuit die associatie is het idee ontstaan om tekeningen (grafische partituren) voor muzikanten te tekenen. In samenwerking met muzikanten van het Conservatorium Van Amsterdam en een filmer zijn deze grafische partituren omgezet in muziek en bewegend beeld en krijgen daarmee een extra betekenis. Het resultaat daarvan is SOUNDWAVES.

Beeld

Meld je aan als kunstenaar

Met een profiel bij 37PK draag je bij aan de zichtbaarheid van de kunstcommunity van Haarlem en profileer je jezelf bij een breed geïnteresseerd publiek!

Aanmelden