Magdalenaklooster

Het voormalige Armekinderenhuis (Kinderhuisvest 19) werd in 1656 ingericht in het Magdalenaklooster (gesticht 1474). Wat resteert is de in 1660-'61 toegevoegde vleugel langs de Magdalenastraat. Aan de binnenplaatszijde zit een cartouche met putti en festoen (1660) en in de kopse gevel een cartouche (1727) die de verbouwing tot korenzolders memoreert. Na 1810 was hier een diaconiehuis gevestigd en van 1856 tot circa 1900 het garnizoenshospitaal. Het uit 1884 daterende poortje naar de binnenplaats bevat een 17de-eeuws stadswapen.

In 2019 is het pand geschikt gemaakt als ateliergebouw en is in gebruik door Horizonverticaal, een culturele broedplaats.
We maken daarnaast tentoonstellingen voor een breed publiek vanuit de kunstenaarspraktijk en doen dat met een ‘makers’ perspectief. Het kunstenaarscollectief is in 2010 in het leven geroepen door zes net afgestudeerde kunstenaars. Vanuit een noodzaak om met generatiegenoten in contact te komen en zelfstandig tentoonstellingen en projecten te kunnen organiseren. Haarlem kende in die tijd nog geen artist-run space, waar volgens de oprichters juist wel behoefte aan was. In tien jaar tijd heeft Horizonverticaal zich ontwikkeld naar een snel en wendbaar instituut waarbinnen grote en kleine tentoonstellingen elkaar afwisselen. Door de organische samenwerking binnen het collectief is het organiseren van tentoonstellingen en projecten, naast de eigen beroepspraktijk, als een tweede natuur.

horizonverticaal@gmail.com

Nu beschikbaar

Aanmelden voor de atelierwachtlijst

Meld je aan voor de atelierwachtlijst en ontvang een e-mail wanneer er ateliers beschikbaar komen. Je hebt hiervoor eerst een actief kunstenaarsprofiel nodig!

Aanmelden